Hakkımızda

montre squelette femme pas cher

montres pour homme

montres homme en cuir

montre en acier inoxydable homme

montres noires hommes

Kocaeli DSYB

BİRLİĞİN TARİHÇESİ

Birliğimiz, 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanununa istinaden hazırlanan 19 Aralık 2001 Tarih 24615 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği doğrultusunda, Birlik Ana Sözleşmesiyle belirlenmiş amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere, 2005 yılının Kasım ayında yedi kurucu üyenin önderliğinde kurularak hizmet vermeye başlamıştır.

KURULUŞ AMACI

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği,swiss replica watches Birliğin kuruluş amaçları aşağıdaki gibidir;

- Birlik Ana Sözleşmesi doğrultusunda; Birlik üyeleri ile koordinasyonu sağlayarak üstün verimli hayvanlar yetiştirmesi için , gerek yurt içinde gerekse yurt dışından ithal edilen ve gerekse yerli ırkların genetik potansiyellerinin geliştirilmesi,

- Verimlerinin arttırılması, bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması,

- Hayvanlarla ilgili sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sigorta işlemlerinin yapılması,

- Üyelerin eğitimlerinin sağlanması,

- Üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile üretimin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması,

- Ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması,isletilmesi çalışmalarını içermektedir.

ÇALIŞMA KONULARI

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesi gereği, Birliğin çalışma konuları aşağıdaki gibidir;

- Merkez Birliğince planlanan ıslah programlarını uygulamak,

- Üyelerini yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek, çıkarlarını korumak, yasa ve yönetmeliklerde belirtilen amaçlarını gerçekleştirebilmeleri doğrulusunda faaliyetlerini yönlendirmek,

- Ön soy kütüğü, soy kütüğü ve Bakanlığın uygulamaya koyduğu hayvan ıslahı programı kapsamında Merkez Birliği talimatları doğrultusunda Döl Kontrolü faaliyetlerini yürütmek,

- Üyelerin hayvanlarının sağlık ve suni tohumlama hizmetlerini vermek. Veteriner hekim denetim ve gözetiminde hastalık teşhis ve tedavisine yönelik olarak hayvan sağlığı ile ilgili ilaç, asi ve serum, ıslah amacıyla suni tohumlama ile ilgili sperma, embriyo ve benzeri malzeme temin etmek ve dağıtmak,

- Üyelerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumluklarını ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak,

- Üyelerin damızlık materyal,replica watches alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumluklarını ve diğer ihtiyaçlarını sağlamak, dağıtmak ve pazarlamak,

- Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak,

- Yurt içinden ve gerekli hallerde yurt dışından sağlanan, erkek ve dişi materyal, sperma embriyo ya da diğer biyolojik yöntemleri kullanarak ıslah programları ile bütünlesen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma ve embriyo gibi ıslah materyallerini üretmek için Merkez Birliğinin talebi ve Bakanlığın izniyle ruhsatlı laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına izin veren sistemi geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek,

- Hayvanların bakim ve beslenmesi ile ilgili her türlü teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

- Üyelerce yetiştirilen hayvanların satısını organize etmek, bunun için fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

- Üyelerin yetiştirdiği ürünlerin değer fiyatına satısını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün isletme tesislerini kurmak, kiralamak ve isletmek,

- Üyelerin ihtiyaçlarına yönelik is ve işlemleri yapmak veya yaptırmak,

- Hayvanlar ve hayvancılık işlemleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

- Kredi temini konusunda üreticilerine yardımcı olmak,

- Konusu ile ilgili üyelerinin ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapmak veya yaptırmak,

- Hayvancılığın geliştirilmesi konusunda gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, isletmek ve gerektiğinde bu isler için şirket kurmak.

Kocaeli DSYB - Copyright © 2014 - Tüm Haklari Saklidir.
Replica Watches www.gradeonewatch.com